Reset Bù : Dành cho những bạn ngày hôm qua chưa kịp MAX Reset ngày hôm trước.

Phạt : Reset Bù sẽ phải chịu thêm chi phí nhiều hơn so với Reset VIP.

Phí Reset Bù = Phí Reset VIP + Phí phạt

Reset Bù không được tính vào BXH thực hiện reset

Reset Bù vẫn được tính vào BXH Danh vọng -> Được đua Top Danh vọng + Nạp thẻ

Reset Bù vẫn tăng số lần reset thực của bạn ở BXH RL/RS/LV

Được sử dụng Gcoin Khuyến Mại

Reset Bù chỉ áp dụng từ ngày Open thứ 2 trở đi

View more latest threads same category: