Sự kiện này ké o dài trong 60 phút. Xuất hiện 3 lần / 1 ngày vào map Arena ở server 1 + 2
Thời gian:
  1. 9h-10h sáng
  2. 14-15h chiều
  3. 20-21h tối


Cách tham gia
- Qua map Lorencia gặp [NPC] Map Arena ở tọa độ : 148-129 -> Ấn Phím D -> Giao dịch

Điều kiện tham gia
- Trả phí 500 Vipmoney + 1.000.000 Zen / 1 lần giao dịch
( Để có Vipmoney lên quản lý id. -> Tiền tệ -> Đổi gcoin ra vipmoney )
- Yêu cầu level cấp 10 trở lên

View more latest threads same category: