ách 1:


  • Sử dụng chức năng Thu nhỏ có sẵn của MU:
    Cá c bạn Tích vào như như hình:
  • Sử dụng phần mềm WinMode bên ngoài. Phần mềm này đã được đi kèm với thư mục cài đặt của MU có hình dáng như sau:


    Mở phần mềm này lên sẽ xuất hiện khung cửa sổ như sau:


    Chọn độ phân giải thích hợp với máy tính của bạn sau đó bấm Start rồi vào game bình thường.

    Sau khi vào game xong thì bấm phím F11 để sử dụng chế độ Winmode.

Chú ý: Nếu không tìm thấy phần mềm đó cá c bạn có thể tải tại đây: WinMode.zip
Ngoài ra cần phải có Microsoft .NET Framework 3.0 trở lên!

Cá ch 2:
Anh em vào trong thư mục chứa mu. Bật Thu nhỏ cửa sổ lên
Và làm theo hướng dẫn như trong clip dưới đây

View more latest threads same category: