- Reset không cần cởi đồ.
- Reset OVER không tăng Reset thực của nhân vật.
-> Reset OVER không ảnh hưởng tới Bxh của RL/RS/Level..
- Reset OVER chỉ thực hiện được khi đã MAX Số lần Reset trong ngày.
- Reset OVER Được phép Reset Không Giới Hạn.
- Reset OVER được tính vào BXH Điểm Danh Vọng.
- Reset OVER được tính vào BXH Số lần thực hiện Reset.
- Reset OVER được tính vào Đua Top
- Reset OVER chỉ sử dụng từ ngày thứ 2 trở đi. Không áp dụng cho ngày đầu Open game. Reset OVER là Reset ảo, chỉ tính vào đua top. Không tăng lần Reset Thực ở BXH Relife/Reset/Level.

Chốt Lại
:
Reset Over chỉ là reset ảo để tham gia đua top. (Các bạn nên sử dụng)
Nó chỉ làm tăng số lần thực hiện Reset (Tức số click chuột để ấn Reset nhân vật. Ví dụ click 6 lần reset thì số lần thực hiện là 6), Mà nó ko làm tăng số lần Thực của class đó.

Ví dụ:
Nhân vật A đang Reset 40 lần ở BXh RL/RS/LV, thực hiện được 10 lần Reser Over.
Thì ở BXH RL/RS/LV nhân vật a Vẫn 40 lần reset.
Nhưng ở BXH thực hiện số lần Reset thì nhân vật A sẽ hiển thị là 40 + 10 = 50 lần.

View more latest threads same category: