Hướng dẫn:
1. Login quản lý id.
2. Vào tiền tệ đổi Gcoin ra Vip money
3. Vào game tìm NPC "Move Arena"
4. Ấn phím D -> Chọn giao dịch và trả phí 500 Vip monmey

Clip hướng dẫn

View more latest threads same category: