Server áp dụng : Server 3

- Shop Này Là shop đổi PC Point lấy vật phẩm trong game
- PcPoint kiếm được bằng cách giết quái bất kỳ.
- Giết 1 quái nhận 1 Pc Point
- Khi đăng nhập vào game -> nhìn góc trên cùng bên trái dưới lời chào có điểm PC point. Điểm này cũng có thể thấy khi ta giết quái bất kỳ

Shop Minh họa về NPC ( Lưu ý hình ảnh này thay đổi theo từng thời điểm game MU )


View more latest threads same category: