Áp Dụng sau: X ngày Open
Nhận được: Y lần Reset
Phí : Z Gcoin

X/Y/Z
là số liệu BQT cần tính toán và công bố sau cho anh em game thủ vào thời điểm hợp Lý.

View more latest threads same category: