PDA

Xem bản đầy đủ : Event Trong game 1. [Event Game] Cách tham gia CTC server 20
 2. [Event Game] Cách tham gia sự kiện giờ vàng trong game ( Quái map Arena )
 3. [Event Game] Sự kiện thiên giới - Sky event
 4. [Event Game] Sự kiện Raklion (Selupan Event)
 5. [Event Game] Sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy (White Wizard)
 6. [Event Game] Sự kiện Quảng Trường Quỷ (Devil Square)
 7. [Event Game] Sự kiện Huyết Lâu (Blood Castle)
 8. [Event Game] Sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event)
 9. [Event Game] Sự kiện mùa hè (Summer Event)
 10. [Event Game] Sự kiện boss vàng MU
 11. [Event Game] Sự kiện White Wizard (Phù Thủy Trắng) trong MU
 12. [Event Game] Sự kiện Hỗn Nguyên Lầu (Chao Castle)